ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಜಂಟಿ

  • Universal Joint

    ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಜಂಟಿ

    ವರ್ಕ್‌ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಮೋಟಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್‌ನ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್‌ಪೀಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಯಂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.