ಗ್ರಾನೈಟ್ ಡಯಲ್ ಬೇಸ್

  • Precision Granite Dial Base

    ನಿಖರ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಡಯಲ್ ಬೇಸ್

    ಗ್ರಾನೈಟ್ ಬೇಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಡಯಲ್ ಕಾಂಪೇರೇಟರ್ ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಮಾದರಿಯ ಹೋಲಿಕೆ ಗೇಜ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ತಪಾಸಣೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಒರಟಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಯಲ್ ಸೂಚಕವನ್ನು ಲಂಬವಾಗಿ ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.