ಪ್ರಕರಣಗಳು - ನಿಖರ ಲೋಹ

images

ಗ್ರಾಹಕರ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಖರವಾದ ಲೋಹದ ಯಂತ್ರ

ವಸ್ತು: ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್

ನಿಖರತೆ: 0.02 ಮಿಮೀ

ಗಾತ್ರ: 460mm x 290mm x180mm