ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ

  • Assembly & Maintain

    ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ

    ZHongHui ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ (ZHHIMG) ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.