ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಹಂತ 1:
ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಹಂತ 2:
ಅಚ್ಚು ತಯಾರಿಸುವುದು

ಹಂತ 3:
ಖನಿಜ ಎರಕದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ

ಹಂತ 4:
ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ

ಹಂತ 5:
ತಪಾಸಣೆ

ಹಂತ 5:
ಅಸೆಂಬ್ಲಿ

ಹಂತ 6:
ವಿತರಣೆ