ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ

  • Design & Checking drawings

    ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ

    ಗ್ರಾಹಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ನಿಖರವಾದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬಹುದು.ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು: ಗಾತ್ರ, ನಿಖರತೆ, ಹೊರೆ... ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬಹುದು: ಹಂತ, CAD, PDF...