ನಿಖರವಾದ ಲೋಹದ ಎರಕ

  • Precision Casting

    ನಿಖರವಾದ ಬಿತ್ತರಿಸುವಿಕೆ

    ನಿಖರವಾದ ಎರಕಹೊಯ್ದವು ಸಂಕೀರ್ಣ ಆಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯಾಮದ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಎರಕಹೊಯ್ದವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಿಖರವಾದ ಎರಕದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೇಲ್ಮೈ ಮುಕ್ತಾಯ ಮತ್ತು ಆಯಾಮದ ನಿಖರತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿನಂತಿಯ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಎರಕದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ, ನಿಖರವಾದ ಎರಕಹೊಯ್ದವು ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹಲವು ವಿಧದ ಉಕ್ಕು ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ಉಕ್ಕನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಎರಕಹೊಯ್ದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಖರವಾದ ಎರಕವು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಎರಕ.