ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ದ್ರವ

  • Special Cleaning fluid

    ವಿಶೇಷ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ದ್ರವ

    ಮೇಲ್ಮೈ ಫಲಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಖರವಾದ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್‌ರೆಟ್ ಕ್ಲೀನರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.