ಗೇಜ್ ಬ್ಲಾಕ್

  • Precision Gauge Block

    ನಿಖರ ಗೇಜ್ ಬ್ಲಾಕ್

    ಗೇಜ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು (ಗೇಜ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು, ಜೋಹಾನ್ಸನ್ ಗೇಜ್‌ಗಳು, ಸ್ಲಿಪ್ ಗೇಜ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಜೋ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ) ನಿಖರವಾದ ಉದ್ದಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗೇಜ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೋಹ ಅಥವಾ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ನಿಖರವಾದ ನೆಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ.ಗೇಜ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಉದ್ದಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳ ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ.ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ, ಬ್ಲಾಕ್ಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಉದ್ದವನ್ನು (ಅಥವಾ ಎತ್ತರ) ಮಾಡಲು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.